e-sukcesja

SPÓŁKA KOMANDYTOWA AKCYJNA LEKARSTWEM NA WSZYSTKO?

W ostatnich miesiącach docierają do mnie zapytania, co sądzę o spółce komandytowej akcyjnej. Wszyscy jakby oszaleli pojawiły się głosy o zaletach spółki komandytowo-akcyjnej. Z niektórych wypowiedzi można odnieść wrażenie, że jest to idealna forma „ucieczki” przed Polskim Ładem. Czy tak faktycznie jest? Na pierwszy rzut oka wydawać się może, że ustawodawca dołożył dla wszystkich obszarów działalności dodatkowe obciążenia a zdjął z jednej. Czy na pewno? Przyjrzyjmy się.

Doświadczenie nauczyło mnie, że nie istnieje coś takiego jak „magiczna” formuła ucieczki przed Polskim Ładem. To, co dla jednego jest korzyścią dla drugiego będzie katastrofą.

Kluczem jest zrozumienie plusów i minusów danego rozwiązania i wybór optymalnej indywidualnej ścieżki działania.

PLUSY:

• niski – ok. 17,3 % podatek dla komplementariusza (po zastosowaniu mechanizmu odliczenia CIT spółki od PIT od wypłat zysku komplementariusza – dla „małych” podatników, dla pozostałych spółek efektywne opodatkowanie komplementariusza wyniesie 19%);

• brak składek na ZUS;

• brak składki zdrowotnej

• brak daniny solidarnościowej;

• jeśli to możliwe, można zaoszczędzić kilka tysięcy rocznie poprzez możliwość dodatkowego obniżenia łącznych obciążeń stosując wypłatę wynagrodzenia za zarządzanie komplementariuszowi, temu który korzysta z kwoty wolnej od podatku.

Jak widać z powyższych „plusów” już widzimy, że ta forma nie jest dla każdego przedsiębiorcy. Idźmy dalej. Rozważmy informacje, o których tak hucznie się już nie mówi.

Koszt zarejestrowania akcjonariuszy:

W porównaniu do dotychczasowej działalności, Spółka ma obowiązek prowadzenia rejestru. Cennik jest różny. Należy jednak zwrócić uwagę na rzetelność firmy prowadzącej taki rejestr, szczególnie czy posiada stosowne uprawnienia. Dość często otrzymujemy informacje o ostrzeżeniach KNF i UOKiK o firmach, które prowadzą bez zezwolenia regulowaną działalność finansową.

Dokonywanie czynności w formie aktu notarialnego:

Wiele działań podejmowanych w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę wymaga formy aktu notarialnego. Czynność zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządzenie aktu. To kolejne koszty kilkuset złotych.

Koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych:

– wzrost kosztów prowadzenia pełnej księgowości (jeśli dotychczas prowadziłeś na książce przychodów i rozchodów) – minimum kilkaset złotych miesięcznie. MINIMUM.

Odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania Spółki:

– jeśli dla Ciebie ważne jest ograniczenie odpowiedzialności, to w tym przypadku wrócisz na poziom jak w jednoosobowej działalności gospodarczej , w spółce cywilnej, czy w spółce komandytowej w „odwróconej” roli a nawet jak w spółce jawnej.

Opodatkowanie PCC:

Standardem jest poniesienie kosztu przy przekształceniu lub aporcie. Występują jednak wątpliwości, czy jest to 0,5% od wartości majątku przedsiębiorstwa czy też 0,5% od kapitału akcyjnego. Pozostawiam to przyszłości dla ewentualnej kontroli KAS.

Trudności w uzyskaniu finansowania:

Od samego początku „ruchu” w stronę tej formy działalności spotkałem się z wieloma sygnałami, że instytucje finansowe niechętnie będą tą formę spółki traktować jako „bezpieczną”, co może skutkować np. odmową finansowania tego rodzaju podmiotom. Szczególnie małym przedsiębiorcom, nie posiadającym majątku pod zastaw.

Komfort wypłat zaliczek w ciągu roku:

Biorąc pod uwagę fakt, że komplementariusz ostatecznie zapłaci 17,3% podatku w „małej” Spółce po zakończeniu roku podatkowego, może pojawić się „problem” z utrzymaniem tej stawki podatku.

Jeśli będziesz potrzebować ze spółki wypłat na tzw. „życie” – to koniecznie rozważ, że organy podatkowe uważają (zob. np. interpretację Dyrektora KIS z 19 kwietnia 2021 r. – 0115-KDIT1.4011.61.2021.1.MR), że odliczenie CIT spółki nie jest możliwe w trakcie roku podatkowego. Jednak jak to w rzeczywistości doświadczamy, zupełnie odwrotnie twierdzą sądy administracyjne, które stoją na stanowisku, że wypłata zaliczek na poczet zysku komplementariusza w ciągu roku w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Tak do zakończenia roku.

Jeśli potrzebujesz pieniędzy w ciągu roku, to przygotuj się albo na podjęcie ryzyka, albo na spór z organem ewentualnie na wieloletnią batalię sądową. Tutaj rekomenduję wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną. To kolejny koszt.

Odliczenie dla komplementariusza-akcjonariusza:

Tutaj rozważam kwestię osobowości tej samej osoby (poprzedniego właściciela działalności, występującego w podwójnej roli). Mechanizm odliczenia „działa” na pewno dla zysku wypłacanego komplementariuszowi. Jeśli chodzi o zysk wypłacany akcjonariuszowi – któż to wie?

Wydawać się może, że przysługuje akcjonariuszowi, który jest jednocześnie komplementariuszem.

Art. 30a ust. 6a ustawy o PIT odnosi się do przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza, więc odnosi się także do komplementariusza, który jest akcjonariuszem. Co więcej fakt pełnienia roli akcjonariusza Spółka kom. akcyjna nie powoduje ograniczenia osobistej odpowiedzialności komplementariusza za zobowiązania spółki, co uzasadnia przyznanie prawa do odliczenia bez ograniczeń. Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Ten punkt jest bardziej skomplikowany w rozumieniu interpretacji. W tym przypadku każdy kolejny procent zysku na plus dla akcjonariusza oznacza obniżenie opłacalności Spółki.

Uff – zaczęło się robić trochę bardziej skomplikowanie …

W standardach tzw. Sukcesji firm pojawiają się wątpliwości dotyczące przekształceń spółek cywilnych i jawnych:

Jeśli rozważasz zmianę formy poprzez przekształcenie w Spółkę komandytową akcyjną poprzez przekształcenie tych form, nie do końca wiadomo, w jaki sposób przemieścić majątek tych spółek na odpowiednie kapitały. Pod rozwagę bierzemy fakt, ile majątku można przeznaczyć na stworzenie funduszu udziałowego komplementariusza, tym bardziej, że jako komplementariusz chcesz mieć jak najwyższy udział w zysku. Tutaj w większości „rozwiniętych” działalności może pojawić się dylemat: prawdopodobnie kapitał podstawowy spółki przekształcanej powinien stać się kapitałem akcyjnym. Teraz niespodzianka: w roku przekształcenia oraz w roku kolejnym Spółka kom. akcyjna zapłaci 19% CIT, co da komplementariuszowi efektywnie 19%, lecz patrząc bezpiecznie, dopiero po zakończeniu roku podatkowego. Wypłata zaliczek na poczet zysku może być bolesna ponieważ jej wynik to 19% + 19% !!! Ach przemyślał KTOŚ tam …

Jak w ogóle z jednoosobowej działalności stać się SKA?

Oszczędzę Wam szczegółów. Tutaj do rozważenia jest Aport JDG w Spółkę omawianą lecz stracimy 9% CIT. Konsekwencją jest wyższy podatek łączny. Jeśli posiadasz koncesje, licencje, projekty UE, kontrakty z strategicznymi kontrahentami itd. Będziesz mieć wzrost opodatkowania do 19%. Tutaj należy najpierw przekształcić się w Sp. z o.o. a następnie w Spółkę kom. akcyjną. Koszty, procedury i kolejne koszty.

Konieczność wypłacenia zysku komplementariusza w ciągu 5 lat:

Chcesz skorzystać z odliczenia CIT od podatku komplementariusza wówczas zysk spółki powinien być wypłacony w ciągu tego okresu. 90% firm reinwestuje w bieżącą działalność środki i wówczas może okazać się, że odliczenie CIT nie będzie Tobie przysługiwać. W takim przypadku nie uzyskasz 17,3% podatku tylko wyniesie on jednak więcej.

Wątpliwości dotyczące jednoosobowej SKA:

Obecnie jest taka forma dopuszczalna, jednakże czy przy korekcie „Polski Ład” i ta kwestia nie zostanie uregulowana jako „kaganiec” dla przedsiębiorców ? Pozostawia to wiele kwestii do dyskusji.

Strona internetowa spółki: niby banał, lecz jeśli dziś Twoja firma nie posiada strony to teraz będzie konieczność. Dodatkowo należy zgłosić adres do KRS.

Ryzyko zakwestionowania zmiany formy prawnej na podstawie przepisów ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania:

To chyba w dzisiejszych czasach największe ryzyko. To dość indywidualna ocena. Możemy zawczasu wystąpić o indywidualną interpretację. Kolejny nie mały koszt.

Podsumowując, samo prowadzenie działalności w tej formie wiązać się może z większymi kosztami obsługi prawnej i księgowej. Jest to na tą chwilę na tyle „młody” twór, że jej ostateczny wybór powinien być maksymalnie przemyślany i dobrany do właściwej działalności operacyjnej. Tak jak wcześniej wspomniałem, Spółka ta nadaje się do niewielkiego ułamka firm prowadzonych w Polsce.

Warto się nad nią pochylić jeśli: osiągasz duże przychody i dochody, będziesz je prawie w całości wypłacać, nie boisz się odpowiedzialności własnym majątkiem a opisane powyżej informacje nie robią na Tobie wrażenia.

Dlatego jako świadomy przedsiębiorca, bierz pod uwagę szersze aspekty oprócz podatków i składek do ZUS. Czy zmiany w Polski Ład szykowane przez Rząd przyniosą kolejne niedogodności ? Nie wiem, poczekajmy, przeanalizujemy je w odpowiednim czasie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top